Planuri de învățămât 2023-2024 - valabile începând cu anii I de studiu, an universitar 2023-2024


Studii universitare de licență - 8 semestre, 240 credite/Undergraduate studies- 8 semesters, 240 credits

- Autovehicule rutiere (Ingineria Autovehiculelor) / Automotive Engineering (Road Vehicles)
- Inginerie Economică în Domeniul Mecanic (Inginerie și Management) / Economic Engineering in Mechanical Field (Engineering and Management)
- Robotică (în limba engleză) (Mecatronică și Robotică) / Robotics (Mecatronics and Robotics)
- Mecatronică (Mecatronică și Robotică) / Mecatronics (Mecatronics and Robotics)
- Tehnologia Construcțiilor de Mașini (Inginerie Industrială) / Machine Building Technology (Industrial Engineering)
- Inginerie Economică în Domeniul Mecanic-ID/Învățământ la distanță  (Inginerie și Management) / Economic Engineering in Mechanical Field-ID/Distance Education (Engineering and Management)
 
Studii universitare de masterat - 4 semestre, 120 credite/ Master's Degree Studies- 4 semesters, 120 credits
- Concepție, Fabricație și Management Asistate de Calculator (Inginerie Industrială) /Computer Assisted Design, Manufacturing and Management (Industrial Engineering)
- Inginerie Economica și Management pentru Afaceri (Inginerie și Management) / Economic Engineering and Management for Business (Engineering and Management)
- Sisteme Mecatronice Avansate (în limba engleză) (Mecatronică și Robotică) / Advanced Mechatronics Systems (Mecatronics and Robotics)
- Sisteme și Tehnologii Avansate în Ingineria Autovehiculelor (Ingineria Autovehiculelor) /Advanced Systems and Technologies in the Automotive Engineering (Automotive Engineering)