Planuri de învățămât 2021-2022 - valabile pentru anii II de studiu, an universitar 2022-2023


Studii universitare de licență - 8 semestre, 240 credite/Undergraduate studies- 8 semesters, 240 credits


Tehnologia Construcțiilor de Mașini (Inginerie Industrială) / Machine Building Technology (Industrial Engineering)

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic (Inginerie și Management) / Economic Engineering in Mechanical Field (Engineering and Management)
Mecatronică (Mecatronică și Robotică) / Mecatronics (Mecatronics and Robotics)
Autovehicule rutiere (Ingineria Autovehiculelor) / Automotive Engineering (Road Vehicles)
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic-ID (Inginerie și Management) -ID/ Economic Engineering in Mechanical Field (Engineering and Management)-Distance Education
 
Studii universitare de masterat - 4 semestre, 120 credite/ Master's Degree Studies- 4 semesters, 120 credits
Concepție, Fabricație și Management Asistate de Calculator (Inginerie Industrială) /Computer Assisted Design, Manufacturing and Management (Industrial Engineering)
Inginerie Economica și Management pentru Afaceri (Inginerie și Management) / Economic Engineering and Management for Business (Engineering and Management)
Sisteme Mecatronice Avansate (în limba engleză) (Mecatronică și Robotică)
Sisteme și Tehnologii Avansate în Ingineria Autovehiculelor (Ingineria Autovehiculelor) /Advanced Systems and Technologies in the Automotive Engineering (Automotive Engineering)