Oportunitate de studii (an universitar 2019 - 2020) printr-o bursă de masterat în valoare de 5.000 de euro la o universitate din Olanda. 
Termen: 2 aprilie 2019
Detalii:Semestrul II, 2018-2019

Anunț depunere cereri/dosare pentru burse sociale Sem II 2018-2019

Cerere bursa socială + Declarație de venituri

Anunț depunere cereri pt bursa de performanta Sem II 2018-2019

Cerere bursa de performanță

Anunț depunere cereri pt bursa de performanta ocazională Sem I si II 2018-2019

Cerere bursa de performanță ocazională


Semestrul I, 2018-2019


Lista finală cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în Sem I, 2018-2019

Proces verbal acordare burse, Sem.I, 2018-2019, 26.10.2018

Cuantum burse Sem I, 2018-2019

Anunt BURSE Semestrul I 2018-2019

Lista provizorie cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în Sem I, 2018-2019

Anunț depunere cereri pt bursa de performanta Sem I 2018-2019; Cerere bursa de performanță

Anunț depunere cereri pt bursa speciala 2018-2019; Cerere bursa specială

Anunț depunere cereri/dosare pentru burse sociale; Cerere bursa socială + Declarație de venituri


REGLEMENTĂRI

Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății IMT 16.10.2018


Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea HS 19.02.2018

Ordin nr. 3392_2017 privins stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor

Ordin MEN nr. 4104 din 05.07.2017

Ordin nr. 4366 13.07.2017