Verificare antiplagiat

Descărcați programul pentru verificare antiplagiat !

Sesiunea Iulie 2019

Examen DIPLOMĂ Examen DISERTAȚIECadru legal

Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor la Universitatea din Oradea_2018-2019
Procedura elaborare lucrare finalizare studii UOradea
Metodologie cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licență/diplomă și disertație ORDIN 6125 20.12.2016
Ordin 5643 / 12 decembrie 2017 pentru modificarea OMENCȘ nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Sesiunea Februarie 2019
Diplomă Disertație
Examen DIPLOMA februarie 2019 calendar

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Examen DISERTATIE februarie 2019 calendar

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7

Teme pentru examenele de finalizare studii 2018-2019 :

Inginerie industrială
Teme Proiect DIPLOMĂ TCM 2018-2019
Teme DISERTAȚIE CFMAC 2018-2019
Tematica Examen Diplomă TCM
GHID pentru elaborarea si sustinerea lucrarilor de finalizare a studiilor, Inginerie Industriala 2018-2019


Inginerie mecanică și autovehicule
Teme Proiect DIPLOMĂ AR 2018-2019
Teme DISERTAȚIE STAIA 2018-2019
Tematica Examen Diplomă AR
GHID pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, Ingineria autovehiculelor, 2018-2019


Inginerie și management
Teme Proiect DIPLOMĂ IEDM 2018-2019
Teme DISERTAȚIE IEMA 2018-2019
T
ematica Examen Diplomă IEDM
GHID pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, Inginerie și Management, 2018-2019

Mecatronică și Robotică
Teme Proiect DIPLOMĂ ROBOTICĂ 2018-2019
Teme DISERTAȚIE SMA 2018-2019
Tematica Examen Diplomă Robotică/Mecatronică
GHID pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, Mecatronică și Robotică, 2018-2019