III.1.2. Armonizarea planurilor de învăţământ în domeniul ingineriei integrate a produsului şi proceselor

Sunt incluse:

- programele de studii (4 ani) pentru „Tehnologia Constucţiilor de Maşini”, „Robotică”, „Inginerie Economică în Domeniul Mecanic”

-programele de master (2 ani) pentru „Concepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator”, „Mecatronică avansată”, „Management şi inginerie în afaceri”.

III.2.1. Participarea la manifestări ştiinţifice

2008

  1. în ţară: 22 lucrări ştiinţifice

  2. în străinătate: 3 lucrări ştiinţifice

2007

...

III.2.2. Organizarea de manifestări ştiinţifice

Annual Session of Scientific Papers „IMT 2008 Oradea”, Băile Felix, 29-30 mai 2008, http://imtuoradea.ro/auo.fmte/

  1. 4 secţiuni, 475 lucrări ştiinţifice

  2. 1 secţiune coordonată de INPRO

  3. 25 lucrări ştiinţifice cu autori din INPRO

III.2.4. Valorificarea rezultatelor prin publicare la edituri

"Managementul cunoştinţelor. Aplicaţii în fabricaţie"

Autori

Cuprins

Editura Politehnica, Timişoara, 2008

ISSN ...