OBIECTIVELE STRATEGICE GENERALE

Proiectul susţine activităţi de CD tehnologică de mare complexitate, care includ cercetare fundamentală, aplicativă şi de nivel precompetitiv, desfăşurate în comun de membrii reţelei naţionale INPRO, urmărind:

-         integrarea, creşterea calităţii şi a nivelului de performanţă al activităţilor desfăşurate;

-         dezvoltarea parteneriatului de lungă durată între instituţiile participante şi formarea unor poli regionali de cercetare - Polul Sud (Bucureşti), Polul Est (Iaşi-Suceava-Bacău), Polul Centru (Braşov-Sibiu), Polul Vest (Timişoara-Oradea). Polii de cercetare au ca misiune concentrarea cercetării ştiinţifice şi a resurselor umane şi materiale de înaltă performanţă din regiunea lor, ţinând seama de specificul local, dar şi pentru adaptarea şi integrarea la nivel naţional.

Obiectivele strategice specifice urmărite prin crearea reţelei naţionale INPRO sunt:

-         realizarea unei baze de cunoştinţe în domeniul ingineriei integrate a produselor şi proceselor;

-         creşterea performantelor activităţii de cercetare, stimularea formării unor echipe de cercetare specializate pe teme prioritare şi facilitarea accesului lor la programele de cercetare ale Uniunii Europene;

-         intensificarea procesului de formare a resursei umane, prin includerea tinerilor doctoranzi în activităţile de cercetare comune şi prin asigurarea accesului la activităţile de diseminare din cadrul reţelei INPRO şi conexiunea la reţeaua de excelenţă europeană VRL-KCiP;

-         facilitarea mobilităţii în interiorul reţelei naţionale INPRO şi a reţelei de excelenţă europene VRL-KCiP;

-         eficientizarea utilizării bazei materiale şi reducerea costurilor cercetării, prin folosirea în comun a infrastructurii pe care o deţine fiecare partener, creându-se astfel facilităţi avansate pentru cercetare;

-         dezvoltarea capacităţii manageriale în domeniul cercetării ştiinţifice şi a capacităţii de a identifica şi atrage surse interne şi externe de finanţare a cercetării.

Obiective operaţionale

I. Crearea, consolidarea şi extinderea reţelei INPRO

I.1.   Integrarea partenerilor, organizarea şi dezvoltarea reţelei

I.2.   Crearea, dezvoltarea şi mentenanţa infrastructurii de comunicare în reţea

I.3.   Cooperarea între partenerii reţelei

II. Iniţierea, efectuarea şi dezvoltarea de cercetări în comun

II.1.  Crearea, dezvoltarea şi mentenanţa mijloacelor şi platformelor de cercetare în comun

II.2.  Studierea şi dezvoltarea de modele ale produsului şi procesului de fabricaţie

II.3. Managementul cunoştinţelor

III. Transmiterea cunoştinţelor

III.1. Pregătirea membrilor reţelei

III.2. Diseminarea rezultatelor cercetărilor

III.3. Transferul de cunoştinţe spre industrie

Proiectul se finalizează prin realizarea unei platforme multisite de dezvoltare colaborativă în reţea a produsului şi proceselor asociate ciclului său de viaţă, care cuprinde demersul metodologic, metodele şi mijloacele necesare pentru managementul ciclului de viaţă al produsului (Product Lifecycle Management - PLM), managementul cunoştinţelor (Knowledge Management), managementul resurselor umane, exemple de bună practică.