Activitati proiect

Se vor desfăşura următoarele activităţi:
1. Pregătirea studenţilor în inginerie concurentă prin desfasurarea de activitati în următoarele domenii:
- CAD (Proiectarea asistată de calculator)
- CAE (Ingineria asistata de calculator)
- CAM (Fabricaţia asistată de calculator)
- Asigurarea calităţii
- Fiabilitate şi mentenanţă
2. Efectuarea stagiului de practică la firme sub îndrumarea cadrelor didactice
3. Vizite de studiu/mobilităţii în ţară privind pregătirea practică a studenţilor
4. Consiliere psihologică şi orientare în carieră a studenţilor
5. Activitati pentru a facilita tranzitia de la scoala la viata activa.