Echipa de management

Prof.dr.ing. Băban Marius- Manager de proiect
Ec. Tripa Sanda Florina – Manager financiar
Marina Marius Antoniu – Consilier juridic
Silaghi Diana Mioara- Contabil