Rezultate perioada 1.12.2010- 28.02.2011
ACTIVITATEA 2 Consiliere psihologică şi orientare în carieră a grupului ţintă
Rezultat:
- Raport- Servicii de consiliere pentru grupul ţintă a proiectului

Activitatea 2.1 Evaluarea intereselor, aptitudinilor, trăsăturilor de personalitate
Rezultat:
- listă prezenţă participanţi

Activitatea 2.2 Consiliere şi optimizare personală
Rezultat:
- listă prezenţă participanţi

Activitatea 2.3 Optimizare în învăţare
Rezultat:
- listă prezenţă participanţi

Activitatea 2.4 Consiliere în cariera
Rezultat:
- listă prezenţă participanţi

Acvitatea 2.5 Realizarea CV-ului
Rezultat: listă prezenţă participanţi
Rezultat:
- listă prezenţă participanţi

Activitatea 2.6 Scrisoarea de intenţie
Rezultat:
- listă prezenţă participanţi

Activitatea 2.7 Prezentarea la interviu
Rezultat:
- listă prezenţă participanţi

Activitatea 2.8 Reuniunea finală de analiză a activităţi


ACTIVITATEA 3 Activităţi pentru a facilita tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Activitatea 3.1 Crearea unei secţiuni pe site-ul programului în care să se raporteaze angajarea studenţilor pentru monitorizarea inserţiei grupului ţinta
Rezultat:
- Instrument de monitorizare a evoluţiei persoanelor din grupul ţintă
Activitatea 3.2 Instruirea grupului ţintă în legătură cu raportarea angajarii pe site-ul programului
Rezultat:
- listă conţinând participanţii care au fost instruiţi în legatură cu raportarea angajării pe site-ul proiectului

Activitatea 3.3 Campanie de constientizare cu privire la oportunităţile oferite studenţilor pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică. Prezentarea pe site-ul proiectului a unor poveşti de succes a foştilor studenţi
Rezultate:
- lista cu participanţii la întâlnirea cu privire la oportunităţile oferite studenţilor pentru efectuarea stagiilor de practica;
- poveşti de succes ale foştilor studenţi

Activitatea 3.4 Reuniunea finală de analiză a activităţi
Rezultat:
- proces verbal al reuniunii finale de analiza a activităţi

ACTIVITATEA 4-Managementul proiectului-anul 2

Rezultate:
- 1 orar pentru desfasurarea activităţi 2. Consiliere psihologică şi orientare în carieră a grupului ţintă
- rapoarte individuale de activitate
- 15 procese verbale ale sedinţelor echipei de management
- 3 contracte de muncă

Activitatea 4.1 Promovarea proiectului. Informarea şi publicitatea. Actualizarea paginii web personalizată. Realizarea de pliante/brosuri
Rezultat:
- 300 pliante

Activitatea 4.3 Audit financiar
Rezultat:
- 2 rapoarte de audit

Activitatea 4.4 Evaluarea globala a rezultatelor proiectului
Rezultat:
- proces verbal al sedinţei de evaluare globale a rezultatelor proiectului

Activitatea 4.6 Intocmirea rapoartelor finale
Rezultat:
-1 raport tehnico- financiar aferent Cererii de Rambursare finale

Activitatea 4.7 Reuniunea finală de analiză a proiectului
Rezultat: proces verbal al sedinţei finale de analiză a proiectului


Rezultate perioada 1.09.2010-30.11.2010

Activitatea 1.1 Desfasurarea de activitati de catre studentii subgrupei A
Departamentul de Asigurare a calităţii:
• 5 de studii de caz pentru asigurarea calităţii produselor
Departamentul CAD:
• 4 piese proiectate
Departamentul de Fiabilitate şi Mentenanţă:
• 8 studii de caz pentru asigurarea fiabilităţii şi mentenanţei
Departamentul CAE/CAM:
• 3 piese fabricată
• 1 studiu de caz studiu de caz pentru proiectarea CAE şi utilizarea FEM la studiul deformaţiilor şi tensiunilor

Activitatea 1.2 Desfasurarea de activitati de catre studentii subgrupei A
Departamentul de Asigurare a calităţii:
• 5 de studii de caz pentru asigurarea calităţii produselor
Departamentul CAD:
• 4 piese proiectate
Departamentul de Fiabilitate şi Mentenanţă:
• 8 studii de caz pentru asigurarea fiabilităţii şi mentenanţei
Departamentul CAE/CAM:
• 3 piese fabricată
• 1 studiu de caz studiu de caz pentru proiectarea CAE şi utilizarea FEM la studiul deformaţiilor şi tensiunilor

Activitatea 1.4 Desfasurarea de activitati de catre studentii subgrupei A
Departamentul de Asigurare a calităţii:
• 5 de studii de caz pentru asigurarea calităţii produselor
Departamentul CAD:
• 4 piese proiectate
Departamentul de Fiabilitate şi Mentenanţă:
• 8 studii de caz pentru asigurarea fiabilităţii şi mentenanţei
Departamentul CAE/CAM:
• 3 piese fabricată
• 1 studiu de caz studiu de caz pentru proiectarea CAE şi utilizarea FEM la studiul deformaţiilor şi tensiunilor

Activitatea 1.4 Testarea şi evaluarea studenţilor instruiţi
• situaţia evaluării participanţilor instruiţi

Activitatea 1.5 Reuniunea finală de analiză a activităţi
• proces verbal al şedinţei de analiză a activităţii
• Raport- Familiarizarea studenţilor cu principiile ingineriei concurente

Activitatea 4 Managementul proiectului-anul 2
• 3 orare pentru desfăşurarea de activităţi de către studenţi
• 19 de rapoarte individuale de activitate
• 3 procese verbale ale şedinţelor echipei de management
• 1 contract de muncă
• 1 ghid pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin inginerie concurentă în 300 bucăţi
• 1 raport de audit
• 1 raport tehnico-financiar


Rezultate perioada 1.06.2010-31.08.2010

Activitatea 2.1 Desfasurarea de activitati de catre studentii subgrupei A
Departamentul de Asigurare a calităţii:
• 2 de studii de caz pentru asigurarea calităţii produselor
Departamentul CAD:
• 2 piese proiectate
Departamentul de Fiabilitate şi Mentenanţă:
• 4 studii de caz pentru asigurarea fiabilităţii şi mentenanţei
Departamentul CAE/CAM:
• 1 piesă fabricată
• 1 studiu de caz studiu de caz pentru proiectarea CAE şi utilizarea FEM la studiul deformaţiilor şi tensiunilor

Activitatea 2.2 Desfasurarea de activitati de catre studentii subgrupei B
Departamentul de Asigurare a calităţii:
• 2 de studii de caz pentru asigurarea calităţii produselor
Departamentul CAD:
• 2 piese proiectate
Departamentul de Fiabilitate şi Mentenanţă:
• 4 studii de caz pentru asigurarea fiabilităţii şi mentenanţei
Departamentul CAE/CAM:
• 1 piesă fabricată
• 1 studiu de caz studiu de caz pentru proiectarea CAE şi utilizarea FEM la studiul deformaţiilor şi tensiunilor

Activitatea 2.3 Desfasurarea de activitati de catre studentii subgrupei C
Departamentul de Asigurare a calităţii:
• 2 de studii de caz pentru asigurarea calităţii produselor
Departamentul CAD:
• 2 piese proiectate
Departamentul de Fiabilitate şi Mentenanţă:
• 4 studii de caz pentru asigurarea fiabilităţii şi mentenanţei
Departamentul CAE/CAM:
• 1 piesă fabricată
• 1 studiu de caz studiu de caz pentru proiectarea CAE şi utilizarea FEM la studiul deformaţiilor şi tensiunilor

Activitatea 3 . Pregatirea, organizare, realizare şi evaluare a stagiilor de pregătire practică pentru studenţi
3.1 Elaborarea de materiale suport pentru desfăşurarea stagiilor de practică
• 1 cuprins al caietului de practică
• 1 tematică pentru desfăşurarea stagiului de practică
• 1 listă conţinând studenţii la care s-a distribuit cuprinsul caietului de practică şi tematica stagiului de practică
3.2 Efectuarea stagiului de pregatire practică a studenţilor
• desfăşurarea stagiului de practica a studenţilor de către 35 practicanţi pe o durata de 120 ore
• 35 de caiete de practică întocmite de practicanţi
• Raport- Pregatirea, organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică a studenţilor
3.3 Mobilităţi de studiu interregionale privind pregătirea practică a studenţilor
• 3 liste conţinând prezenţa studenţilor care au participat la mobilităţi/vizite de studiu interregionale privind pregătirea practică a studenţilor
3.4 Monitorizarea şi evaluarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor
• 35 Rapoarte/Atestate însoţite de fişe de evaluare a studenţilor
• situaţia rezultatelor finale obţinute de studenţi în urma stagiului de practică
• 2 procese verbale şi 2 minute ale proceselor verbale încheiate cu ocazia procesului de evaluare a studenţilor care au efectuat stagiul de practică
3.5 Reuniunea finală de analiză a activităţi
• 1 proces verbal al şedinţei de analiză a activităţi

Activitatea 4 Managementul proiectului-anul 1
• 2 orare pentru desfăşurarea de activităţi de către studenţi
• 19 de rapoarte individuale de activitate
• 3 procese verbale ale şedinţelor echipei de management
• 2 contracte de muncă
• 25 convenţii de practică
• 300 de broşuri pentru prezentarea stagiului de practică a studenţilor
• 300 de broşuri pentru prezentarea a rezultatelor proiectului la finalul primului an de implementare a proiectului
• 1 raport de audit
• 1 raport tehnico-financiar


Rezultate perioada 1.09.2009-31.01.2010

Activitatea 1 Initierea proiectului
• 1 proces verbal al şedinţei de lucru privind instruirea echipei de management
• 25 de studenţi titulari şi 10 studenţi voluntari cu statut de rezervă
• 3 subgrupe pentru grupul ţintă care vor desfăşura activităţi în firma de exerciţiu pentru inginerie concurentă
• 3 acorduri de parteneriat cu întreprinderi sau diferite organizaţii din contextual socio-economic şi cultural pentru a facilita tranziţia de la şcoală la viaţa activă
• 3 acorduri de parteneriat cu întreprinderi pentru efectuarea de stagii practice cu studenţii
• 3 contracte de muncă
• 1 Raport-Stabilirea planului de lucru
• 1 portal web
• 1 proces verbal pentru sedinţă de lucru pentru analiza activităţi

Activitatea 2.1 Desfăşurarea de activităţi de către studenţii subgrupei A
Departamentul de Asigurare a calităţii:
  • 7 de studii de caz pentru asigurarea calităţii produselor
Departamentul CAD:
  • 7 piese proiectate
Departamentul de Fiabilitate şi Mentenanţă:
  • 13 studii de caz pentru asigurarea fiabilităţii şi mentenanţei
Departamentul CAE/CAM:
  • 5 piese fabricate
  • 1 studiu de caz studiu de caz pentru proiectarea CAE şi utilizarea FEM la studiul deformaţiilor şi tensiunilor

Activitatea 2.2 Desfăşurarea de activităţi de către studenţii subgrupei B
Departamentul de Asigurare a calităţii:
  • 7 de studii de caz pentru asigurarea calităţii produselor
Departamentul CAD:
  • 7 piese proiectate
Departamentul de Fiabilitate şi Mentenanţă:
  • 13 studii de caz pentru asigurarea fiabilităţii şi mentenanţei
Departamentul CAE/CAM:
  • 5 piese fabricate
  • 1 studiu de caz studiu de caz pentru proiectarea CAE şi utilizarea FEM la studiul deformaţiilor şi tensiunilor

Activitatea 2.3 Desfăşurarea de activităţi de către studenţii subgrupei C
Departamentul de Asigurare a calităţii:
  • 7 de studii de caz pentru asigurarea calităţii produselor
Departamentul CAD:
  • 8 piese proiectate
Departamentul de Fiabilitate şi Mentenanţă:
  • 13 studii de caz pentru asigurarea fiabilităţii şi mentenanţei
Departamentul CAE/CAM:
  • 5 piese fabricate
  • 1 studiu de caz studiu de caz pentru proiectarea CAE şi utilizarea FEM la studiul deformaţiilor şi tensiunilor

Activitatea 4 Managementul proiectului- anul 1
• 1 organigrama şi regulament pentru firma de exerciţiu pentru inginerie concurentă
• 4 orare lunare pentru desfăşurarea activităţilor în firma de exerciţiu pentru Inginerie Concurentă
• 10 procese verbale ale şedinţelor echipei de management
• 7 contracte de muncă pentru echipa de proiect
• 27 de raporturi de activitate realizate de echipa de management şi experţi
• 1 comunicat de presă
• 2 afişe
• 2 articole în ziare
• 1 raport de audit
• 1 raport tehnico-financiar

Rezultate perioada 1.02.2010-31.05.2010

Activitatea 2.1 Desfasurarea de activitati de catre studentii subgrupei A
Departamentul de Asigurare a calităţii:
  • 10 de studii de caz pentru asigurarea calităţii produselor
Departamentul CAD:
  • 9 piese proiectate
Departamentul de Fiabilitate şi Mentenanţă:
  • 16 studii de caz pentru asigurarea fiabilităţii şi mentenanţei
Departamentul CAE/CAM:
  • 6 piese fabricate
  • 1 studiu de caz studiu de caz pentru proiectarea CAE şi utilizarea FEM la studiul deformaţiilor şi tensiunilor

Activitatea 2.2 Desfasurarea de activitati de catre studentii subgrupei B
Departamentul de Asigurare a calităţii:
  • 10 de studii de caz pentru asigurarea calităţii produselor
Departamentul CAD:
  • 9 piese proiectate
Departamentul de Fiabilitate şi Mentenanţă:
  • 16 studii de caz pentru asigurarea fiabilităţii şi mentenanţei
Departamentul CAE/CAM:
  • 6 piese fabricate
  • 1 studiu de caz studiu de caz pentru proiectarea CAE şi utilizarea FEM la studiul deformaţiilor şi tensiunilor

Activitatea 2.3 Desfasurarea de activitati de catre studentii subgrupei C
Departamentul de Asigurare a calităţii:
  • 10 de studii de caz pentru asigurarea calităţii produselor
Departamentul CAD:
  • 9 piese proiectate
Departamentul de Fiabilitate şi Mentenanţă:
  • 16 studii de caz pentru asigurarea fiabilităţii şi mentenanţei
Departamentul CAE/CAM:
  • 6 piese fabricate
  • 1 studiu de caz studiu de caz pentru proiectarea CAE şi utilizarea FEM la studiul deformaţiilor şi tensiunilor

Activitatea 4 Managementul proiectului-anul 1
• 4 orare pentru desfăşurarea de activităţi în firma de exerciţiu Inginerie Concurentă
• 24 de rapoarte individuale de activitate
• 4 procese verbale ale şedinţelor echipei de management
• 300 de broşuri pentru prezentarea proiectului
• 300 de broşuri pentru promovarea proiectului
• 1 banner pentru proiect
• 1 prezentare a proiect şi a broşuri pentru promovarea proiectului la la Conferinţa “ANNUAL SESSION of SCIENTIFIC PAPERS IMT ORADEA 2010 STUDENTS”-sesiune stiinifica studenti.
• 1 raport de audit
• 1 raport tehnico-financiar
Rezultate perioada 1.09.2010-30.11.2010