SISTEM COLABORATIV DE DRONE AUTONOME UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA LOCAȚIEI VICTIMELOR CALAMITĂȚILOR UTILIZĀND SEMNALELE TELEFOANELOR MOBILE ALE ACESTORA
SURFINDER, 2016 - 2018
PN-III-P2-2.1-BG-2016-0296
SISTEM COLABORATIV DE DRONE AUTONOME UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA LOCAȚIEI VICTIMELOR CALAMITĂȚILOR UTILIZÂND SEMNALELE TELEFOANELOR MOBILE ALE ACESTORA
SURFINDER
Cod de înregistrare
Titlul proiectului
Acronim
Rezumat
Perioadă de implementare
Proiectul propune realizarea unui sistem colaborativ/adaptiv funcţional de drone autonome care să conlucreze pentru identificarea locaţiei victimelor utilizând semnalele telefoanelor mobile ale acestora, în condiţiile evitării coliziunilor între ele sau cu obiectele din mediul înconjurător, precum şi identificarea eventualelor pericole pentru echipele de intervenţie
Octombrie 2016 - Septembrie 2018

Subprogramul 2.1 – Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant”