SISTEM COLABORATIV DE DRONE AUTONOME UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA LOCAȚIEI VICTIMELOR CALAMITĂȚILOR UTILIZĀND SEMNALELE TELEFOANELOR MOBILE ALE ACESTORA
SURFINDER, 2016 - 2018
Activitatea 1
ETAPA I Studiul și implementarea modelului colaborativ 2D
Studiul şi implementarea sistemului colaborativ pe un grup de 3-5 roboţi mobili cu deplasare la sol (model colaborativ 2D). - I
Activitatea 2
Conceperea şi realizarea senzorilor pentru detectarea amestecurilor explozive şi a gazelor toxice
Activitatea 3
Desfășurarea stagiilor de practică.
Activitatea 1
ETAPA II Studiul și implementarea modelului colaborativ 3D, cu drone
Studiul şi implementarea sistemului colaborativ pe un grup de 3-5 roboţi mobili cu deplasare la sol (model colaborativ 2D). - II
Activitatea 2
Proiectarea şi realizarea balizelor radio pentru delimitarea perimetrului zonei în care colaborează roboţii
Activitatea 3
Realizarea sistemului de localizare absolută (faţă de balize) şi relativă (unul faţă de celălalt) a roboţilor mobili.
Activitatea 4
Modificarea sistemului colaborativ pentru a asigura coordonarea unui sistem de drone în zbor, prin adăugarea constrângerilor pentru a treia dimensiune (înălţimea).
Activitatea 5
Conceperea şi realizarea sistemului de comunicare între drone în vederea detectării precise a locaţiei unui semnal GSM.
Activitatea 6
Conceperea şi realizarea senzorilor pentru detectarea amestecurilor explozive şi a gazelor toxice.
Activitatea 7
Desfășurarea stagiilor de practică.
Activitatea 1
ETAPA III Integrarea sistemelor de comunicație, colaborare, localizare și achiziție și testarea finală cu drone complet echipate.
Modificarea sistemului de locaţie pentru necesităţile de navigaţie tridimensională.
Activitatea 2
Integrarea sistemelor de comunicaţie/colaborare, localizare şi de achiziţie pe drone. Dimensionarea dronelor şi măsurători de dinamica/stabilitatea zborului.
Activitatea 3
Desfășurarea stagiilor de practică.
Activitatea 3
Testarea finală cu două drone complet echipate pentru validarea sistemului colaborativ.

Etapele de implementare a

proiectului