Admitere MASTER_iulie + septembrie 2019


===========================================================

Admitere Master- septembrie 2019
Se prelungesc înscrierile la admitere la master, pentru programul de studii SISTEME MECATRONICE AVANSATE - în limba engleză, până luni, 23 septembrie 2019, ora 10 (Pavilion B, etaj 1, sala B110).  
Probele de concurs (Proba eliminatorie de limba engleză și Proba de verificare a cunoștințelor din domeniu) se vor desfășura în 23.09.2019, începând cu ora 11, sala B015.


Rezultate finale ADMITERE MASTER- sesiunea septembrie 2019  
(afișat la data: 19.09.2019)

        Programele de master în limba română:


IMPORTANT!!!  CONFIRMAREA LOCULUI  se va face: miercuri (18.09.19), între orele 9-15 și joi (19.09.19) , între orele 9-14, în Pavilionul B, amfiteatrul B 110, etaj 1 (personal sau cu procură notarială).


Rezultate provizorii ADMITERE MASTER- sesiunea septembrie 2019  
(afișat la data: 17.09.2019)
Programarea candidaților la probe 
(afișat la data:16.09.2019) 

             

Anunț referitor la susținerea probelor la master
 
(afișat la data 16.09.2019)Cifra de școlarizare, Criterii de admitere _MASTER_septembrie 2019

Calendarul admiterii_MASTER_septembrie 2019

Acte necesare pentru înscriere la MASTER_septembrie 2019

Orar înscrieri_MASTER_septembrie 2019

Taxe admitere 2019

Fișa de înscriere_admitere_MASTER limba română_septembrie 2019 - Descarcă AICI

Fișa de înscriere admitere_MASTER limba engleză_septembrie 2019 - Descarcă AICI

Confirmarea locului_MASTER_septembrie 2019

Desfășurarea probei de admitere_masterate în limba română

Desfășurarea probelor de admitere_masterat în limba engleză

Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ

Constituirea formațiunilor de studiu, MASTER


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:

Reglementări:
Metodologie admitere 2019, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Ghidul admiterii MASTER, septembrie 2019, Universitatea din Oradea

Metodologie admitere 2019, MASTER, Universitatea din Oradea 

Metodologia privind admiterea și școlarizarea cetățenilor străini, începând cu anul 2019-2020, Universitatea din Oradea (HS 51_05.06.2019)

- Regulament de admitere pentru candidații absolvenți de licee situate în mediul rural, Universitatea din Oradea (HS 52_24.06.2019)

Metodologie admitere români de pretutindeni, 2019-2020, Universitatea din Oradea

Ordinul nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat_MENCS_15.12.2016

 
Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de master  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)


==============================================================

Admitere Master- iulie 2019
Rezultate finale ADMITERE MASTER- sesiunea iulie 2019  (afișat la data: 01.08.2019)Comunicat referitor la plata taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare, pentru candidații admiși în anul I


IMPORTANT!!!   
CONFIRMAREA LOCULUI  se va face: vineri (26.07.19), luni (29.07.19) și marți (30.07.19), între orele 9-15, în Pavilionul B, amfiteatrul B 110, etaj 1 (personal sau cu procură notarială).

Rezultate provizorii ADMITERE MASTER- sesiunea iulie 2019  (afișat la data: 25.07.2019)


Programarea candidaților la probe (afișat la data:23.07.2019) 


  •  Masterat în limba engleză: 
            Proba eliminatorie de limba engleză

            Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu

  • Masterate în limba română:
             Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu


Anunț referitor la susținerea probelor la master
 (afișat la data: 22.07.2019)


Cifra de școlarizare, Criterii de admitere _MASTER_iulie 2019


Calendarul admiterii_MASTER_iulie 2019

Acte necesare pentru înscriere la MASTER_iulie 2019

Orar înscrieri_MASTER_iulie 2019

Taxe admitere 2019

Fișa de înscriere_admitere_MASTER limba română_iulie 2019 - Descarcă AICI

Fișa de înscriere admitere_MASTER limba engleză_iulie 2019 - Descarcă AICI

Confirmarea locului_MASTER_iulie 2019

Desfășurarea probei de admitere_masterate în limba română

Desfășurarea probelor de admitere_masterat în limba engleză

Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ

Constituirea formațiunilor de studiu, MASTER


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:
Reglementări:
Metodologie admitere 2019, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

- 
Ghidul admiterii MASTER, iulie 2019, Universitatea din Oradea

Metodologie admitere 2019, MASTER, Universitatea din Oradea 

- Metodologia privind admiterea și școlarizarea cetățenilor străini, începând cu anul 2019-2020, Universitatea din Oradea (HS 51_05.06.2019)

- Regulament de admitere pentru candidații absolvenți de licee situate în mediul rural, Universitatea din Oradea (HS 52_24.06.2019)

- 
Metodologie admitere români de pretutindeni, 2019-2020, Universitatea din Oradea

Ordinul nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat_MENCS_15.12.2016

 
Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de master  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)