Rezultate finale admitere Licență și Master sesiunile iulie septembrie 2018

Lista cu rezultatele finale

Licență:

Autovehicule Rutiere AR
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic IEDM_IF
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic IEDM-ID
Roboți Industriali ROBOTICĂ
Tehnologia Construcțiilor de Mașini TCM

Master:

Concepție, Fabricație și Management Asistate de Calculator CFMAC
Inginerie Economică și Management pentru Afaceri IEMA
Advanced Mechatronics Systems SMA (lb. engleză)
Sisteme Tehnice Avansate în Ingineria Autovehiculelor STAIA