Admitere Master_iulie și septembrie 2020
Admitere Master- septembrie 2020                                                                                                  
MĂSURI DE PREVENIRE A INFECȚIEI  COVID

Rezultate finale ADMITERE MASTER- sesiunea septembrie 2020 (afișat la data: 18.09.2020)
CONFIRMAREA LOCULUI Admitere MASTER

Rezultate provizorii ADMITERE MASTER- sesiunea septembrie 2020 (afișat la data: 16.09.2020)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:
a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).
Masterate în limba română (CFMAC, IEMA, STAIA) Masterat în limba engleză (SMA)Cifra de școlarizare, Criterii de admitere _MASTER_septembrie 2020

Calendarul admiterii_MASTER_septembrie 2020

Acte necesare pentru înscriere la MASTER_septembrie 2020

ÎNSCRIEREA candidaților la admitere MASTER_septembrie 2020

Taxe admitere 2020; Modalități de achitare a taxelor

Fișa de înscriere_admitere_MASTER limba română_septembrie 2020 - Descarcă 
AICI Declarație prelucrarea datelor personale

Fișa de înscriere admitere_MASTER limba engleză_septembrie 2020 - Descarcă AICI Declarație prelucrarea datelor personale

Desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu_masterate limba română


Desfășurarea probelor_master limba engleză

Confirmarea locului_MASTER_septembrie 2020

În atenția candidaților care au mai fost înmatriculați la studii universitare de MASTER


Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ

Constituirea formațiunilor de studiu, MASTERTEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:

Reglementări:

Metodologie admitere 2020, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică


- Ghidul admiterii MASTER, septembrie 2020, Universitatea din Oradea

Candidați din ETNIA ROMILOR, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere

Candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI - metodologie admitere


Completare la Metodologiile organizării admiterii la studii universitare de licență și de master pentru anul universitar 2020-2021 ale Universității din Oradea (HS 05/18.05.2020)

Metodologia organizării admiterii la studii de MASTER pentru anul universitar 2020-2021, la Universitatea din Oradea (HS 64/27.01.2020)

Ordinul nr. 4205/06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Ordinul nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat_MENCS_15.12.2016

 
Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de master  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)

==================================================================

Admitere Master- iulie 2020Rezultate finale ADMITERE MASTER- sesiunea iulie 2020 (afișat la data: 30.07.2020)                                                                                                              

CONFIRMAREA LOCULUI Admitere MASTER

Rezultate provizorii ADMITERE MASTER- sesiunea iulie 2020 (afișat la data: 24.07.2020)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:
a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).
Masterate în limba română (CFMAC, IEMA, STAIA) Masterat în limba engleză (SMA)


Cifra de școlarizare, Criterii de admitere _MASTER_iulie 2020

Calendarul admiterii_MASTER_iulie 2020

Acte necesare pentru înscriere la MASTER_iulie 2020

ÎNSCRIEREA candidaților la admitere MASTER_iulie 2020

Taxe admitere 2020; Modalități de achitare a taxelor

Fișa de înscriere_admitere_MASTER limba română_iulie 2020 - Descarcă AICI Declarație prelucrarea datelor personale

Fișa de înscriere admitere_MASTER limba engleză_iulie 2020 - Descarcă AICI Declarație prelucrarea datelor personale

Confirmarea locului_MASTER_iulie 2020

În atenția candidaților care au mai fost înmatriculați la studii universitare de MASTER

Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ

Constituirea formațiunilor de studiu, MASTER

Candidați din ETNIA ROMILOR, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere

Candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI - metodologie admitere


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:
Reglementări:

Metodologie admitere 2020, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Ghidul admiterii MASTER, iulie 2020, Universitatea din Oradea

Completare la Metodologiile organizării admiterii la studii universitare de licență și de master pentru anul universitar 2020-2021 ale Universității din Oradea (HS 05/18.05.2020)

Metodologia organizării admiterii la studii de MASTER pentru anul universitar 2020-2021, la Universitatea din Oradea (HS 64/27.01.2020)

Ordinul nr. 4205/06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Ordinul nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat_MENCS_15.12.2016


 
Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de master  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)