Admitere Licență_2020

Admitere Licență_iulie și septembrie 2020

  • Studenții care au trecut de la forma de școlarizare ”cu taxă” la forma ”fără taxă” vor primi informații necesare cu privire la modalitatea de recuperare a primei tranșe din taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului (pe email și pe platforma e-learning a facultății)

  

Admitere Licență_septembrie 2020   
                                                                                                         
                                                        Prezentarea programelor de studii: 
                                                                   - Autovehicule rutiere
                                                                   - Inginerie economică în domeniul mecanic
                                                                   - Mecatronică și Robotică
                                                                   - Tehnologia construcțiilor de mașini


Rezultate finale ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea septembrie 2020 
(afișat la data: 18.09.2020)
Confirmarea locului_LICENȚĂ_septembrie 2020

Rezultate provizorii ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea septembrie 2020
 (afișat la data: 15.09.2020, ora 16)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:
a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând)

Cifra de școlarizare, Criterii de admitere LICENȚĂ_septembrie 2020

Calendarul admiterii_LICENȚĂ_septembrie 2020

Acte necesare pentru înscriere la LICENȚĂ_septembrie 2020

ÎNSCRIEREA candidaților la admitere LICENȚĂ_septembrie 2020

Taxe admitere 2020Modalități de achitare a taxelor

Fișa de înscriere_admitere_LICENȚĂ_septembrie 2020 - Descarcă AICI + Declarație prelucrarea datelor personale

Confirmarea locului_LICENȚĂ_septembrie 2020

În atenția candidaților care au mai fost înmatriculați la studii universitare de licență

Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ

Constituirea formațiunilor de studiu, LICENȚĂReglementări:

Metodologie admitere 2020, LICENȚĂ, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Ghidul admiterii LICENȚĂ, septembrie 2020, Universitatea din Oradea

Candidați absolvenți de licee situate în MEDIUL RURAL, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere

Candidati din ETNIA ROMILOR, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere

Candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI - metodologie admitere

Completare la Metodologiile organizării admiterii la studii universitare de licență și de master pentru anul universitar 2020-2021 ale Universității din Oradea (HS 05/18.05.2020)

Metodologia organizării admiterii la studii de LICENȚĂ pentru anul universitar 2020-2021, la Universitatea din Oradea (HS 64/27.01.2020)

Ordinul nr. 4205/06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Ordinul nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat_MENCS_15.12.2016


Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de licență  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)


==========================================================================================

Admitere Licență_iulie 2020 

Rezultate finale ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea iulie 2020 (afișat la data: 30.07.2020)


                                                                                                                                    MĂSURI DE PREVENIRE A INFECȚIEI  COVID

CONFIRMAREA LOCULUI_ADMITERE LICENȚĂ

Rezultate provizorii ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea iulie 2020 (afișat la data: 24.07.2020)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:
a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând)Cifra de școlarizare, Criterii de admitere LICENȚĂ_iulie 2020


Calendarul admiterii_LICENȚĂ_iulie 2020

Acte necesare pentru înscriere la LICENȚĂ_iulie 2020

ÎNSCRIEREA candidaților la admitere LICENȚĂ_iulie 2020

Taxe admitere 2020; Modalități de achitare a taxelor

Fișa de înscriere_admitere_LICENȚĂ_iulie 2020 - Descarcă AICI + Declarație prelucrarea datelor personale

Confirmarea locului_LICENȚĂ_iulie 2020

În atenția candidaților care au mai fost înmatriculați la studii universitare de licență

Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ

Constituirea formațiunilor de studiu, LICENȚĂ

Candidați absolvenți de licee situate în MEDIUL RURAL, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere

Candidati din ETNIA ROMILOR, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere

Candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI - metodologie admitere


Reglementări:

Metodologie admitere 2020, LICENȚĂ, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Ghidul admiterii LICENȚĂ, iulie 2020, Universitatea din Oradea

Completare la Metodologiile organizării admiterii la studii universitare de licență și de master pentru anul universitar 2020-2021 ale Universității din Oradea (HS 05/18.05.2020)

Metodologia organizării admiterii la studii de LICENȚĂ pentru anul universitar 2020-2021, la Universitatea din Oradea (HS 64/27.01.2020)

Ordinul nr. 4205/06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Ordinul nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

- 
Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat_MENCS_15.12.2016


Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de licență  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)