Admitere Master_iulie și septembrie 2022

  • Studenții care au trecut de la forma de școlarizare ”cu taxă” la forma ”fără taxă” vor transmite/depune la Secretariatul facultății codul IBAN (formularul de la bancă!) al contului în care urmează să se vireze prima tranșă din taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului (Contul trebuie să fie, obligatoriu, pe numele studentului).

_________________________________________________________________
Admitere Master_septembrie 2022 


Rezultate finale ADMITERE MASTER- sesiunea septembrie 2022 
(Afișat la data: 22.09.2022)IMPORTANT!!!   
Confirmarea locului_MASTER_septembrie 2022


Rezultate provizorii ADMITERE MASTER- sesiunea septembrie 2022 
(afișat la data: 16.09.2022)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:
a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).

  • Probele de verificare a cunoștințelor se vor desfășura cu prezență fizică JOI, 15.09.2022, începând cu ora 11.30

Masterate în limba română (CFMAC, IEMA, STAIA) Masterat în limba engleză (SMA)          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/


_________________________________________________________________________________________________________
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
 pentru 
PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:


______________________________________________________________________
Admitere Master_iulie 2022 


Rezultate finale ADMITERE MASTER- sesiunea iulie 2022 (
Afișat la data: 28.07.2022)


IMPORTANT!!!  CONFIRMAREA LOCULUI Admitere MASTER

Rezultate provizorii ADMITERE MASTER- sesiunea iulie 2022 
(afișat la data: 22.07.2022)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:
a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).

  • Probele de verificare a cunoștințelor se vor desfășura cu prezență fizică JOI, 21.07.2022, începând cu ora 10. 

Masterate în limba română (CFMAC, IEMA, STAIA) Masterat în limba engleză (SMA)          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/


_________________________________________________________________________________________________________
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:
Reglementări:

- Metodologie admitere 2022, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
- Ghidul admiterii MASTER, iulie 2022, Universitatea din Oradea
Metodologia organizării admiterii la studii de MASTER pentru anul universitar 2022-2023, la Universitatea din Oradea (HS 28/24.02.2022)
Ordinul nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii de licență, de master și de doctorat - 
cu modificăriInformații suplimentare referitoare la admitere - studii de master  
se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)