Admitere Licență_iulie și septembrie 2021

  • Studenții care au trecut de la forma de școlarizare ”cu taxă” la forma ”fără taxă” vor transmite/depune la Secretariatul facultății codul IBAN (formularul de la bancă!) al contului în care urmează să se vireze prima tranșă din taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului (Contul trebuie să fie, obligatoriu, pe numele studentului).Admitere Licență_septembrie 2021


Rezultate finale ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea septembrie 2021 
(afișat la data: 23.09.2021)


    Confirmarea locului: marți, 21.09.2021, între orele 9.00-15.00.

    Rezultate provizorii ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea septembrie 2021 
    (afișat la data: 20.09.2021)

    Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:
    a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
    b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).
    Se prelungește perioada de înscriere la admitere licență până luni,
     20.09.2021, ora 12.00

    Calendarul admiterii se modifică astfel:
    înscrieri: până luni, 20.09.2021, ora 12.00;
    - afișarea rezultatelor provizorii: până marți, 21.09. 2021, ora 8.00;
    - confirmarea locului: marți, 21.09.2021, între orele 9.00-15.00.

              Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/ .

    __________________________________________________________________
    Admitere Licență_iulie 2021 


    Rezultate finale ADMITERE LICENȚĂ -
     sesiunea iulie 2021 (afișat la data: 29.07.2021)


    CONFIRMAREA LOCULUI_ADMITERE LICENȚĂ

    Rezultate provizorii ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea iulie 2021 (afișat la data: 24.07.2021)

    Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:

    a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
    b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
              Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/ .
    Reglementări:

    - Metodologie admitere 2021, LICENȚĂ, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
    Ghidul admiterii LICENȚĂ, septembrie 2021, Universitatea din Oradea
    - Ghidul admiterii LICENȚĂ, iulie 2021, Universitatea din Oradea
    - Metodologia organizării admiterii la studii de LICENȚĂ pentru anul universitar 2021-2022, la Universitatea din Oradea (HS 17/22.04.2021)
    - Ordinul nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii de licență, de master și de doctorat - cu modificări

    - Candidați absolvenți de licee situate în MEDIUL RURAL, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere
    - Candidati din ETNIA ROMILOR, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere
    Candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI - metodologie admitere


    • Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de licență  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)