Șef de lucrări, poziția 11, Departamentul de Inginerie și Management

Desfășurarea concursului va fi în data de 04.02.2022, începând cu ora 12, la Universitatea din Oradea, strada Universității nr.1, pavilionul B, Facultatea IMT, Departamentul de Inginerie și Management sala B017
Rezultatele concursului 

Asistent universitar pe perioadă determinată poz. 15, Departamentul Mecatronică

Concursul pentru ocuparea postului didactic de Asistent universitar pe perioadă determinată din cadrul Departamentului de Mecatronica al Facultății de IMT, se va desfasura in data de 21.01.2022, sala T211, ora 9,30
Postul de Asistent universitar pe perioadă determinată poz. 15, discipline: Automate programabile, Microcontrolere,microprocesoare, Programarea roboţilor, Programarea roboţilor industriali, Proiectarea sistemelor mecatronice, Sisteme de comandă adaptive, Senzori şi sisteme senzoriale, Roboţi mobili şi microroboţi (opţ.), Sisteme flexibile de prelucrare, Dispozitive de manipulare şi automatizare si Tolerante şi control dimensional.
Rezultatele concursului

Asistent universitar pe perioadă determinată poz. 16,  Departamentul Mecatronică

Postul de Asistent universitar pe perioadă determinată poz. 16, discipline: Acţionarea sistemelor mecatronice (opţ.), Acţionări hidraulice şi pneumatice, Ştiinţa şi ingineria materialelor, Analiza cu elemente finite în robotică si Concepţia si exploatarea sistemelor de producţie robotizate.
Rezultatele concursului