Șef de lucrări
, poziția 10, disciplinele: Tehnologii de fabricație; Fabricația asistată de calculator; Metode numerice aplicate în inginerie mecanică și industrială, Detalii

Asistent universitar, poziția 15, disciplinele: Tehnologia construcțiilor de mașini; Tehnologia materialelor I, II; Fabricarea asistată de calculator; Tehnologii pe mașini-unelte cu comandă numerică, DetaliiAsistent universitar pe perioadă determinată, poziția 13, Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule

Desfășurarea concursului va fi în data de 22.01.2024 , începând cu ora 9, la Universitatea din Oradea, strada Universității nr.1, pavilionul B, Facultatea IMT, sala K001.
Rezultatele concursului 

Șef de lucrări, poziția 11, Departamentul de Inginerie și Management

Desfășurarea concursului va fi în data de 04.02.2022, începând cu ora 12, la Universitatea din Oradea, strada Universității nr.1, pavilionul B, Facultatea IMT, Departamentul de Inginerie și Management sala B017
Rezultatele concursului 

Asistent universitar pe perioadă determinată poz. 15, Departamentul Mecatronică

Concursul pentru ocuparea postului didactic de Asistent universitar pe perioadă determinată din cadrul Departamentului de Mecatronica al Facultății de IMT, se va desfasura in data de 21.01.2022, sala T211, ora 9,30
Postul de Asistent universitar pe perioadă determinată poz. 15, discipline: Automate programabile, Microcontrolere,microprocesoare, Programarea roboţilor, Programarea roboţilor industriali, Proiectarea sistemelor mecatronice, Sisteme de comandă adaptive, Senzori şi sisteme senzoriale, Roboţi mobili şi microroboţi (opţ.), Sisteme flexibile de prelucrare, Dispozitive de manipulare şi automatizare si Tolerante şi control dimensional.
Rezultatele concursului

Asistent universitar pe perioadă determinată poz. 16,  Departamentul Mecatronică

Postul de Asistent universitar pe perioadă determinată poz. 16, discipline: Acţionarea sistemelor mecatronice (opţ.), Acţionări hidraulice şi pneumatice, Ştiinţa şi ingineria materialelor, Analiza cu elemente finite în robotică si Concepţia si exploatarea sistemelor de producţie robotizate.
Rezultatele concursului