Calendarul alegerilor 
Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor și concursurilor pentru structurile și funcțiile de conducere la Universitatea din Oradea
Informații Alegeri Academice_Universitatea din Oradea_2023-2024

Alegeri membri în Senatul universitar

ALEGERILE PENTRU REPREZENTANȚII ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA se vor desfășura la BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII după cum urmează:

-pentru studenți, în data de 15 ianuarie 2024, în intervalul orar 10-16. În cazul în care nu se va întruni cvorumul de 50%+1, se va organiza turul al doilea în data de 17 ianuarie 2024, în intervalul orar 10-16.

-pentru cadre didactice, în data de 16 ianuarie 2024, în intervalul orar 10-16. În cazul în care nu se va întruni cvorumul de 50%+1, se va organiza turul al doilea în data de 18 ianuarie 2024, în intervalul orar 10-16.

Calendar alegeri Senat UO
Depunere candidaturi Senat UO

 Candidaturi studenți

Candidați Dosar candidatură
Oros Andrei  Vizualizare
Tămășan Mihai Vizualizare

 Candidaturi cadre didactice

Candidați Dosar candidatură
Mihăilă Ștefan Vizualizare
Pop Alin-Florin Vizualizare
Pop Mircea-Teodor Vizualizare
Pop Petru-Adrian Vizualizare
Țarcă Ioan-Constantin VizualizareAlegeri la nivel de facultate

Depunere candidaturi membri în Consiliul facultății: 30 octombrie - 3 noiembrie 2023
Formular candidatură-pdf / doc
Declarație pe propria răspundere

Validare SUO_Alegeri CFIMT

  • Alegeri studenți

          Anunț Alegeri reprezentanți studenți în Consiliul Facultății IMT
          Liste de vot_studenți pentru CFIMT
 
          Candidaturi studenți

Domeniul  Candidați Dosar candidatură
Ingineria autovehiculelor Gug Florina-Remalia Vizualizare
Sturz Gabriel-Patrician Vizualizare
Inginerie și management Mocan Octavian-Nicolae Vizualizare
Oros Andrei Vizualizare
Inginerie industrială Tămășan Mihai Vizualizare
Mecatronică și robotică Hidvegi Leticia Vizualizare
         

           Rezultate finale alegeri studenți CFIMT


  • Alegeri cadre didactice

          Anunț Alegeri cadre didactice în Consiliul Facultății IMT
          Liste de vot_cadre didactice pentru CFIMT
         
          Candidaturi cadre didactice

Departamentul Candidați Dosar candidatură
Inginerie Industrială Prof.univ.dr.ing.habil Blaga Florin-Sandu Vizualizare
Șef lucr.univ.dr.ing. Pop Alin-Florin Vizualizare
Prof.univ.dr.ing.habil Stănășel-Iulian Vizualizare
Inginerie și Management Prof.univ.dr.ing.habil Bungău Constantin Vizualizare
Prof.univ.dr.ing.Pele Alexandru-Viorel Vizualizare
Prof.univ.dr.ing.Pop Mircea-Teodor Vizualizare
Inginerie Mecanică și Autovehicule Conf.univ.dr.ing. Dragomir George Vizualizare
Conf.univ.dr.ing. Hule Voichița-Ionela Vizualizare
Conf.univ.dr.ing.Mitran Tudor-Adrian Vizualizare
Conf.univ.dr.ing. Țarcă Ioan-Constantin Vizualizare
Mecatronică Conf.univ.dr.ing.Moldovan Ovidiu-Gheorghe Vizualizare
Conf.univ.dr.ing. Pater Marcel-Sorin Vizualizare
Prof.univ.dr.ing.habil Țarcă Radu-Cătălin Vizualizare
                                             

         Rezultate finale alegeri cadre didactice CFIMT


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alegeri la nivel de departamente

Candidaturi director departament: 2-6 octombrie 2023

Departamentul

Candidați

Plan managerial

CV

Inginerie Industrială

Ș.l.dr.ing. POP Alin-Florin

Vizualizare

Vizualizare

Inginerie și Management

Prof.univ.dr.ing.Pop Mircea-Teodor

Vizualizare

Vizualizare

Inginerie Mecanică și Autovehicule

Conf.dr.ing.MITRAN Tudor-Adrian

Vizualizare

Vizualizare

Mecatronică

Conf.dr.ing.MOLDOVAN Ovidiu Gheorghe

Vizualizare

Vizualizare


Ședințele de alegeri la nivel de departament

Departament Data și Ora Sala
Inginerie industrială 16.10.2023 ora 13:00 B014
Inginerie și Management 18.10.2023 ora 13:50 B017
Inginerie Mecanică și Autovehicule 18.10.2023 ora 14:00 B210
Mecatronică 16.10.2023 ora 13:00 V2-003

Rezultate finale ale alegerilor la nivel de departamente

Departament Procese verbale rezultate alegeri
Inginerie industrială Vizualizare
Inginerie și Management Vizualizare
Inginerie Mecanică și Autovehicule Vizualizare
Mecatronică Vizualizare


Validare SUO_Alegeri la nivel de departamente