Cercetare

Ingineria integrată a produsului şi a proceselor. Implementarea şi exploatarea sistemelor PLM (Product Livecycle Management);
Cercetări privind aplicarea tehnicilor de reverse engineering în dezvoltarea produselor;
Cercetări privind proiectarea parametrizată a diferitelor tipuri de dispozitive şi echipamente;
Proiectarea, realizarea şi integrarea funcţională a unor echipamente şi dispozitive complexe;
Cercetări privind evaluarea preciziei centrelor de prelucrare în 5 axe;
Cercetări privind managementul cunoștințelor în instituțiile de învățământ superior;
Modelarea fiabilității și planificarea mentenanței utilizând tehnici bazate pe mulțimi fuzzy;
Proiectarea şi implementarea sistemelor CAD/CAE/CAM integrate în sistemele de fabricaţie;
Optimizarea tehnologiilor de injectat materiale termoplastice;
Optimizarea tehnologiilor de prelucrare prin eroziune electrică cu electrod masiv;
Cercetări privind realizarea unor sisteme expert pentru elaborarea tehnologiilor de sudare în mediu protector;
Evaluarea şi optimizarea performanțelor sistemelor de fabricaţie flexibilă prin modelare şi simulare;
Măsurarea si monitorizarea vibraţiilor şi poluării fonice;
Optimizare proiectării instalaţiilor şi a tehnologiilor de deformare gazostatică;
Sisteme neuro-fuzzy de diagnoza privind modelarea şi predicţia fiabilităţii celulelor flexibile de fabricaţie;
Managementul producţiei de unicate prin utilizarea metodelor bazate pe drumul critic.

Teme de Cercetare Ştiințifică

Cercetări privind proiectarea şi realizarea unui sistem de transfer de tip conveior axe. MANUNET-ERA-NET Project, Contract nr. 19/2015 cu titlul. MONORAIL CONVEYOR SYSTEM FOR AUTOMATED PRODUCTION LINES Prof. dr. ing. Stănăşel Iulian
Prof. dr. ing. Blaga Florin
Prof. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu
Conf. dr. ing. Buidoş Traian
S.l. dr. ing. Crăciun Dan
Cercetări privind proiectarea şi realizarea meselor roto-basculate destinate echipării centrelor de prelucrare cu 5 axe. Contract: FP6, ERA-NET, MANUNET/7037/2011/RTT-5 Prof. dr. ing. Bungău Constantin
Prof. dr. ing. Stănăşel Iulian
Prof. dr. ing. Blaga Florin
S.l. dr. ing. Crăciun Dan
S.l. dr. ing. Moldovan Ovidiu
S.l. dr. ing. Pancu Rareş
Cercetări bazate pe managementul cunoștințelor privind colaborarea dintre industrie- universități in inovarea deschisă, 2014-2017, Contract 337/1.8.2014 Prof. dr. ing. Băban Călin
Prof. dr. ing. Băban Marius
Prof. dr. ing. Bungău Constantin
Prof. dr. ing. Rus Alexandru
S.l. dr. ing. Pancu Rares Mihai
S.l. dr. ing. Pop Alin
Conf. dr. ing. Mihaila Stefan
Cercetări privind aplicarea tehnicilor de reverse engineering în dezvoltarea produselor POSDRU/22/2.1/G/29349 Prof. dr. ing. Stănăşel Iulian
Prof. dr. ing. Băban Călin
Prof. dr. ing. Băban Marius
Prof. dr. ing. Pele Alexandru
Conf. dr. ing. Buidoş Traian
Prof. dr. ing. Bungău Constantin
Prof. dr. ing. Rus Alexandru
HU-RO,Realization of Hungarian-Romanian R&D Laboratory for the Development of Major Projects in Polluted Terrain Cleaning HURO/0802/100_AF. Micro_model Prof. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu
Prof. dr. ing. Blaga Florin
Conf. dr. ing. Moga Ioan
PROIECT POSDRU/109/2.1/G/81459 SPRIJINIREA TRANZIŢIEI DE LA EDUCAŢIA INGINEREASCĂ LA PIAŢA COMPETITIVĂ A MUNCII DIN DOMENIUL MENTENANŢEI ŞI REPARĂRII AUTOVEHICULELOR Conf. dr. ing. George DRAGOMIR
Conf.dr. ing. Voichiţa Ionela HULE
Prof. dr. ing. Marius BĂBAN
Prof. dr. ing. Alexandru RUS
Prof. dr. ing. Călin Florin BĂBAN
Sef lucrari dr. ing. DănuţVasile CHIRA
Studiul posibitǎţilor de realizare prin retrofitting a anui Centru orizontal de prelucrare CNC în 5 axe. Proiectarea, execuţie şi integrare într-o celulǎ flexibilǎ de fabricaţie Prof. dr. ing. Ganea Macedon
Prof. dr. ing. Bungǎu Constantin
Conf. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu
Conf. dr. ing. Stănăşel Iulian
Prep. Ing. Moldovan Ovidiu
Maşină de alezat şi frezat CNC cu cap de frezare indexabil continuu Program INOVARE , Contract nr. 262/17.10.2008 (2008- 2011) Prof. dr. ing. Rus Alexandru
Conf. dr. ing. Stănăşel Iulian
Prof. dr. ing. Blaga Florin
Prof. dr. ing. Ganea Macedon
Prof. dr. ing. Pop Mircea
Conf. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu
Prof. dr. ing. Bungǎu Constantin
Conf. dr. ing. Mihǎilǎ Ştefan
Sisteme decizionale bazate pe mulţimi fuzzy pentru proiectarea proceselor tehnologice de sudare în mediu protector Prof. dr. ing. Blaga Florin
Prof. dr. ing. Lucaciu Ioan
Conf. dr. ing. Ţarcǎ Ioan
Cercetari privind utilizarea metodelor de programare în reţea în managementul productiei de unicate Prof. dr. ing. Blaga Florin
Prof. dr. ing. Lucaciu Ioan
Conf. dr. ing. Buidoş Traian
Sisteme decizionale bazate pe mulţimi fuzzy pentru proiectarea proceselor tehnologice de prelucrare prin aşchiere Conf. dr. ing. Stănăşel Iulian
Prof. dr. ing. Blaga Florin
Conf. dr. Ing. Hule Voichiţa
Laborator complex pentru diagnoza, analiza si predictia fiabilitatii echipamentelor mecatronice integrate in celule flexibile de fabricatie, Agenţia Naţională de Cercetare Ştiinţifică- PN II/Programul CAPACITATII, 2007-2008 Prof. dr. ing. Băban Marius
Prof. dr. ing. Băban Călin
Prof. dr. ing. Blaga Florin
Conf. dr. ing. Stănăşel Iulian
Conf. dr. ing. Buidoş Traian
Dezvoltarea unui sistem computerizat pentru evaluarea noxelor profesionale de tip vibraţii mecanice si a impactului asupra operatorului uman la locul de munca – VIBROM, Coordonator IPA Cluj-Napoca, Partener 3-Universitatea din Oradea Contract nr. 92-112/3/ 01.10.2008 (PN II) Prof. dr. ing. Blaga Florin-Sandu
Conf. dr. ing.Vesselenyi Tiberiu
Conf. dr. ing. Stănăşel Iulian
Conf. dr. ing. Grebenişan Gavril
Conf. dr. ing. Hule Voichiţa Ionela
Conf. dr. ing. Ţarcă Ioan Constantin
S.l. ing. Tătaru Bogdan
Conf. dr. ing. Buidos Traian
Prof. dr. ing. Lucaciu Ioan
Prof. dr. ing. Băban Marius
Conf. dr. ing. Moga Ioan
Prep. ing. Pop Alin
Prof. dr. ing. Băban Calin
Conf. dr. ing. Mihaila Stefan
Laborator complex pentru diagnoza, analiza si predictia fiabilitatii echipamentelor mecatronice integrate in celule flexibile de fabricatie, Agenţia Naţională de Cercetare Ştiinţifică- PN II/Programul CAPACITATII, 2007-2008 Prof. dr. ing. Blaga Florin
Prof. dr. ing. Băban Călin
Prof. dr. ing. Blaga Florin
Conf. dr. ing. Stănăşel Iulian
Conf. dr. ing. Buidoş Traian
Influenţa introducerii vibroşocurilor asupra calităţii la prelucrările prin aşchiere Conf. dr. ing. Moga Ioan
Conf. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu
Concepte moderne conform cu reglementările europene specifice privind ECOlogia zgomotului Transportului de suprafaţă – ECOT (Proiect CEEX nr. 751/2006-Coordonator: Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Partener 2: Universitatea din Oradea) Prof. dr. ing. Blaga Florin
Prof. dr. ing. Băban Călin
Prof. dr. ing. Mihăilă Ioan
Conf. dr. ing. Băban Marius
Conf. dr. ing. Buidoş Traian
Conf. dr. ing. Grebenişan Gavril
Conf. dr. ing. Stănăşel Iulian
Conf. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu
Sistem computerizat de monitorizare a poluării prin sunete şi vibraţii în aglomerările urbane –SICOMSUV (Proiect CEEX nr. 129/2006- Coordonator: Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Partener 2: Universitatea din Oradea) Prof. dr. ing. Blaga Florin
Conf. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu
Conf. dr. ing. Moga Ioan
Conf. dr. ing. Stănăşel Iulian
Prof. dr. ing. Băban Călin
Prof. dr. ing. Mihăilă Ioan
Prof. dr. ing. Băban Marius
Conf. dr. ing. Buidoş Traian
Conf. dr. ing. Grebenişan Gavril
Conf. dr. ing. Mihăilă Ştefan
Reţeaua naţională de cercetare în domeniul ingineriei integrate a produsului şi a proceselor- INPRO (Proiect CEEX nr.: 243/2006, Coordonator: Universitatea Politehnica Timişoara, Partener 5: Universitatea din Oradea) Prof. dr. ing. Pele Alexandru
Prof. dr. ing. Bungǎu Constantin
Prof. dr. ing. Băban Călin
Prof. dr. ing. Băban Marius
Prof. dr. ing. Blaga Florin
Conf. dr. ing. Grebenişan Gavril
Conf. dr. ing. Stănăşel Iulian
Cercetări privind Cercetări privind proiectarea şi implementarea sistemelor CAD/CAM integrate în sistemele de fabricaţie Prof. dr. ing. Sănăşel Iulian
Prof. dr. ing. Blaga Florin
Prof. dr. ing. Băban Călin
Prof. dr. ing. Ganea Macedon
Prof. dr. ing. Pop Mircea
Conf. dr. ing. Grebenişan Gavril
Conf. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu
Sistem CAPP (Computer Aided Process Planning) destinat reglării lanţurilor cinematice ale maşinilor de danturat din familia FD Prof. dr. ing. Mihăilă Ioan
Prof. dr. ing. Ganea Macedon
Conf. dr. ing. Stănăşel Iulian
Modelarea, simularea şi implementarea funcţiei de ordonanţare în sistemele de fabricaţie flexibilă Prof. dr. ing. Blaga Florin
Conf. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu
Programarea productiei de unicate folosind metodele drumului critic Prof. dr. ing. Blaga Florin
Prof. dr. ing. Lucaciu Ioan
Utilizarea sistemelor decizionale fuzzy în proceduri decizionale de programare a fabricaţiei Prof. dr. ing. Blaga Florin
Conf. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu
Conf. dr. ing. Grebenişan Gavril
Prof. dr. ing. Mihăilă Ioan
Evaluarea şi optimizarea performanţelor sistemelor de fabricaţie flexibilă prin modelare şi simulare cu reţele Petri şi reţele de şiruri de aşteptare Prof. dr. ing. Blaga Florin
Prof. dr. ing. Mihăilă Ioan
Prof. dr. ing. Blaga Florin
Prof. dr. ing. Mihăilă Ioan
Cercetări teoretice şi experimentale privind generarea flancurilor curbe cicloidale pe roţi cilindrice Conf. dr. ing. Stănăşel Iulian
Cercetări teoretice şi experimentale privind implementarea unui sistem integrat pentru optimizarea parametrilor de lucru la prelucrarea prin eroziune electrică cu electrod masiv bazat pe proceduri decizionale cu mulţimi fuzzy Conf. dr. ing. Buidoş Traian
Prof. dr. ing. Blaga Florin
Prof. dr. ing. Mihăilă Ioan
Cercetări aplicative privind tehnologia de asamblare demontabilă şi nedemontabilă a conductelor din polietilenă si polipropilenă, utilizate la transportul apei, gazului si agentului termic Conf. dr. ing. Buidoş Traian
Prof. dr. ing. Lucaciu Ioan
Cercetări aplicative privind proiectarea, execuţia şi utilizarea dispozitivelor modulare la prelucrarea electrozilor din grafit folosiţi la execuţia prin eroziune electrică a matriţelor de injectat materiale termoplastice Conf. dr. ing. Buidoş Traian
Prof. dr. ing. Blaga Florin
Prof. dr. ing. Mihăilă Ioan
Cercetări teoretice şi experimentale privind optimizarea temperaturii la matriţele de injectat mase plastice Conf. dr. ing. Mihăilă Ştefan
Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiilor de sudare MIG-MAG, având în vedere creşterea productivităţii muncii si a îmbunătăţirii calităţii sudurilor, cu aplicabilitate in construcţia de maşini, in contextul dezvoltarii durabile Prof. dr. ing. Lucaciu Ioan
Cercetări privind elaborarea unei familii de cupe pentru excavatoare de la 1to-la 8to. Realizarea gamei prin utilizarea unui program de proiectare 3D Prof. dr. ing. Lucaciu Ioan
Conf. dr. ing. Stănăşel Iulian
Prof. dr. ing. Blaga Florin
Contribuţii teoretice şi practice privind construcţia si utilizarea unor dispozitive inteligente la prelucrarea pieselor prismatice Prof. dr. ing. Mihăilă Ioan
Prof. dr. ing. Ganea Macedon
Cercetări si experimente întreprinse în proiectarea tehnologiei de călire superficială prin inducţie ( metoda succesiv rotativ-translatorie) a coloanelor maşinilor GR Prof. dr. ing. Mihăilă Ioan
Prof. dr. ing. Ganea Macedon
Conf. dr. ing. Mihăilă Ştefan
Cercetări teoretice şi experimentale privind tehnologia de injectare cu gaz a materialelor termoplastice cu gaz Conf. dr. ing. Mihăilă Ştefan
Prof. dr. ing. Mihăilă Ioan
Prof. dr. ing. Ganea Macedon
Analiza şi optimizarea parametrilor tehnologici la injectarea bi-material a materialelor termoplastice Conf. dr. ing. Mihăilă Ştefan
Prof. dr. ing. Mihăilă Ioan
Prof. dr. ing. Ganea Macedon
Laborator Complex pentru măsurarea vibraţiilor si monitorizarea poluării fonice, Proiect IMPACT 436/2007 Prof. dr. ing. Băban Călin
Conf. dr. ing. Băban Marius
Cercetări teoretice privind posibilităţi de optimizare a proiectării instalaţiilor de deformare gazostatică, în câmp termic variabil controlat Conf. dr. ing. Grebenişan Gavril
Cercetări teoretice şi experimentale pentru determinarea influenţelor gradientului de temperatură la piese deformate gazostatic, cu secţiune transversală în trepte, respectiv variabilă Conf. dr. ing. Grebenişan Gavril
Cercetări teoretice şi experimentale pentru determinarea influenţelor gradientului de temperatură la piese deformate gazostatic în sistem etapizat Conf. dr. ing. Grebenişan Gavril
Cercetări bazate pe tehnici neuro-fuzzy de diagnoza privind Modelarea şi predictia fiabilităţii celulelor flexibile de fabricaţie Prof. dr. ing. Băban Marius
Prof. dr. ing. Băban Călin
Prof. dr. ing. Blaga Florin
Diagnoza, asigurarea fiabilităţii si mentenabilitatea maşinilor de ştanţat cu CNC Prof. dr. ing. Băban Călin
Prof dr. ing. Băban Marius