Cercetare

Cercetări privind arderea amestecurilor sărace cu adaos de H2 la MAS şi posibilităţi de aplicare la MAC;
Reducerea noxelor din gazele de ardere la motoarele cu combustibil mixt (benzină, motorină, hidrogen şi biocombustibili);
Posibilităţi de îmbunătăţire a arderii biocombustibililor la MAC;
Optimizarea constructiv-funcţională a autovehiculelor utilizînd modele matematice fuzzy şi reţele neuronale;
Diagnoza prin vibraţii a motoarelor cu ardere internă;
Monitorizarea poluării fonice produse de autovehicule;
Studii şi cercetări privind materialele fonoabsorbante;
Cercetări privind tribologia motoarelor cu ardere internă cu piston;
Cercetări privind îmbunătăţirea sistemelor de control activ ale autovehiculelor.
Optimizarea proiectării lagărelor cu alunecare axiale;
Sisteme de prehensiune adaptive pentru roboti industriali;
Sisteme dinamice cu interacţiuni percutante;
Studiul vibropercuţiilor din angrenajele.
Materiale si tehnologii pentru industria auto
Mecanisme şi dinamica maşinilor