Prezentare Generală

Catedra Ingineria Sistemelor a fost întemeiata în anul 1995 ca parte a Facultatii de Inginerie Manageriala si Tehnologica pentru a coordona domeniul Inginerie si Management specializarea Inginerie Economica în Domeniul Mecanic. Disciplinele care sunt gestionate de catedra sunt cele care se ocupa de stiinta si utilizarea calculatoarelor, proiectarea asistata de calculator, masini si sisteme de productie, management, marketing, economia firmei, finante, drept si limbi straine.
Colectivul catedrei este format din 5 profesori universitari, 4 sefi de lucrari, 2 asistenti si 2 preparatori.
Catedra colaboreaza cu toate catedrele de profil din universitate si din tara, participa activ la sedintele Consortiului de Inginerie Economica din România (CIER).
Studentii nostri participa în fiecare an la concursul National Studentesc în Inginerie Economica, specializarile Management si Marketing.

Misiunea specializarii IE

Misiunea învatamântului de inginerie economica este de a forma prin studii interdisciplinare: ingineresti, manageriale si economice, specialisti capabili sa proiecteze, sa organizeze si sa conduca sisteme productive sau parti ale acestora, precum si sa genereze ansamblul de relatii care racordeaza aceste sisteme la mediul în care evolueaza ele. Profilul de inginerie economica furnizeaza fondul de cunostinte necesar pentru stapânirea functionalitatii sistemelor productive, premiza de la care absolventii, în concordanta cu aptitudinile lor personale, pot accede la conditia manageriala, ca îndeplinire suprema a competentei lor profesionale.
Acest lucru este bine definit prin planurile de învatamânt elaborate de catedra si de programele analitice aprobate de Consiliul Profesoral al Facultatii care corespund profilului si specializarii.

Prezentare generala a domeniului Inginerie si Managemnt,specializarea Inginerie Economica in domeniul mecanic

 • se înfiinteaza în anul 1990 pe plan national si începând cu 1993 la Universitatea din Oradea;
 • este echivalenta cu forme de învatamânt din Germania, Franta, Austria, Grecia, Rusia etc.;
 • limba de predare: româna;
 • durata studiilor: 4 ani(240 credite);
 • niveluri de concurenta la admitere pe plan national: între 2,5 si 12 candidati pe un loc;
 • prin HG 999/2000 ingineria economica este consacrata ca specializare interdisciplinara.
 • dezvoltare:
în anul 1990 - 4 universitati (din 4 centre universitare);
în anul 2000 - 24 universitati (din 18 centre universitare);
6 specializari (conf. HG 568/95);
16 specializari (conf. HG 301/98);
45 specializari (conf. HG 535/99);
7 specializari din 2004.

Programul de instruire

 • cca. 55% pregatire inginereasca în domeniul mecanic;
 • cca. 45% pregatire manageriala si economica;
 • pregatirea se realizeaza pe un puternic suport informatic.

Domenii de competenta profesionala pentru absolventii de inginerie economica

 • proiectanti de sisteme productive;
 • manageri la diferite niveluri;
 • întreprinzatori particulari;
 • experti, consultanti în probleme tehnico-economice;
 • inspectori de credite în banci; activitati de îndrumare si control;
 • activitati de marketing pe piata interna si internationala;
 • activitati de prognoza, planificare si investitii;
 • activitati de organizare si management;
 • activitati de asigurare a calitatii si protectia mediului;
 • proiectare (tehnica) tehnologica;