Suport Tehnic

Utilizarea Calculatoarelor, Sala B13a
Proiectare Asistata de Calculator, Sala B13b
Limbaje de Programare - Sala B15
Ingineria Sistemelor de Productie, Sala C subsol
Tratamente termice - T207
Mașini unelte - C subsol
Discipline Manageriale Sala S1
Marketing - Sala S2
Ingineria sistemelor de producție I (Lean manufacturing) - V2-007
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare - B023
Bazele proiectării asistate de calculator - B017A
Proiectare asistată de calculator/Modelare 3D - B017B