Suport Tehnic

Utilizarea Calculatoarelor, Sala B13a
Proiectare Asistata de Calculator, Sala B13b
Limbaje de Programare - Sala B15
Ingineria Sistemelor de Productie, Sala C subsol
Tratamente Termice, Hala Noua et II
Masini Unelte, Sala C subsol
Discipline Manageriale Sala S1
Marketing - Sala S2
Lean Manufacturing - V2 07
Informatica aplicata in inginerie mecanica si industriala - B023
Bazele proiectarii pe calculator - B017A
Proiectare si fabricatie asistata pe calculator - B017B