Cercetare

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de Mecatronica activeaza in mod organizat in colective de cercetare. Activitatea de cercetare a cadrelor din Departamentul de Mecatronica se realizeaza in cadrul a doua centre de cercatare si anume centrul de cercetare stiintifica "INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR INTEGRATE DE PRODUCTIE SI SERVICII - PRODUCTICA IMT ORADEA", respectiv "CENTRU DE CERCETARE IN INGINERIE MECANICA SI AUTOMOBILE - IMA". Prin Hotararile Senatului Universitatii din Oradea Nr. 100 din 21.04.2008, respectiv Nr.96 din 25.02.2008 ambele centre de cercetare, din cadrul Facultatii de Inginerie Manageriala si Tehnologica, fiind acreditate ca si centre de cercetare institutionalizat de interes local. Primul centru de cercetare are ca si director de centru pe seful Departamentului de Mecatronica. Valoarea contractelor de cercetare din ultimii trei ani din cadrul acestui centru de cercetare depasesc 2.400.00 RON.

Programul de cercetare stiintifica propriu departamentului este inclus in planul strategic al Facultatii de Inginerie Manageriala si Tehnologica pentru perioada 2008-2013 si cuprinde urmatoarele directii:

  • Cercetari privind implementarea sistemelor de fabricatie, robotilor si structurilor CIM in sisteme de productie;
  • Cercetari privind utilizarea inteligentei artificiale in procese robotizate;
  • Cercetari privind dezvoltarea de microsisteme si microroboti;
  • Cercetari privind realitatea virtuala in fabricatie;
  • Modelarea, simularea si implementarea functiei de ordonantare in sistemele de fabricatie flexibila;
  • Cercetari cu privire la actionari moderne, la comanda si controlul sistemelor mecatronice;
  • Sisteme neuro-fuzzy de diagnoza privind modelarea si predictia fiabilitatii celulelor de fabricatie flexibila;
  • Studiu fiabilitatii si mentenantei sistemelor robotizate.
  • Recunoasterea formelor si vedere artificiala in sisteme robotizate.

Directiile si domeniile prioritare de cercetare scot in evidenta atat caracterul fundamental cat si cel aplicativ in diverse domenii ale mecatronicii si roboticii.
Rezultatele activitatii echipelor de cercetare stiintifica sunt valorificate prin comunicari in cadrul sesiunilor anuale de comunicari stiintifice ale Universitatii sau ale altor centre universitare din tara si strainatate, prin publicarea de articole in diverse reviste de specialitate din tara sau din strainatate, contracte de cercetare.
Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica si Departamentul Mecatronica organizeaza anual, in cadrul Sesiunii de Comunicari stiintifice "IMT 200x" sectiunea "Mechatronics". Lucrarile prezentate la aceasta sectiune sunt publicate in cadrul revistei Annals of Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering, recunoscuta CNCSIS de tip B+.
La aceste conferinte se mai adauga sesiunea anuala de comunicari stiintifice dedicata studentilor si masteranzilor (http://imtuoradea.ro/auo.fmte/SS2008.htm ) unde peste 70 % din lucrarile prezentate sunt in domeniul mecatronicii si roboticii.
In vederea obtinerii de resurse financiare, logistice si umane suficiente pentru a realiza obiectivele propuse, personalul didactic este implicat in granturi de cercetare nationale (CEEX, PNCDI II) si internationale (Leonardo da Vinci). De asemenea, se urmareste realizarea de contracte de colaborare cu unitati de cercetare s de invatamant din tara si strainatate.

We use RoboDK for simulation and offline programming of industrial robots https://robodk.com/