SISTEM COLABORATIV DE DRONE AUTONOME UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA LOCAȚIEI VICTIMELOR CALAMITĂȚILOR UTILIZĀND SEMNALELE TELEFOANELOR MOBILE ALE ACESTORA
SURFINDER, 2016 - 2018
Ioan Constantin ȚARCĂ   Conf. univ. dr. Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Director de proiect       Radu Cătălin ȚARCĂ    Prof. univ. dr. Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică Departamentul de Mecatronică       Alina Maria CĂRĂBAN   Conf. univ. dr. Facultatea de Științe Departamentul de Chimie               

Echipa de implementare a

proiectului

Alina-Claudia COZMA   Șef lucrări univ. dr. Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică Departamentul de Chimie       Endrowednes KUANTAMA    Doctorand Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică       Vlad Ovidiu MIHALCA           
Cristian-Marius TIURBE