Admitere Master_2021 

 
Admitere Master_iulie și septembrie 2021

  • Studenții care au trecut de la forma de școlarizare ”cu taxă” la forma ”fără taxă” vor transmite/depune la Secretariatul facultății codul IBAN (formularul de la bancă!) al contului în care urmează să se vireze prima tranșă din taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului (Contul trebuie să fie, obligatoriu, pe numele studentului).Admitere Master_septembrie 2021 

       
Rezultate finale ADMITERE MASTER- 
sesiunea septembrie 2021 (afișat la data: 23.09.2021)


                                                                                                      
Confirmarea locului: marți, 21.09.2021, între orele 9.00-15.00.

Rezultate provizorii ADMITERE MASTER- 
sesiunea septembrie 2021 (afișat la data: 20.09.2021)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:
a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).

Masterate în limba română (CFMAC, IEMA, STAIA) Masterat în limba engleză (SMA)Se prelungește perioada de înscriere la admitere master până luni, 20.09.2021, ora 12.00

Calendarul admiterii se modifică astfel:
- înscrieri: până luni, 20.09.2021, ora 12.00;
- probe master: luni, 20.09.2021, ora 16.00 (se va afișa programarea candidaților la probe după finalizarea înscrierilor);
- afișarea rezultatelor provizorii: până marți, 21.09. 2021, ora 8.00;
- confirmarea locului: marți, 21.09.2021, între orele 9.00-15.00.


          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/.


______________________________________________________________________
Admitere Master_iulie 2021 

Rezultate finale ADMITERE MASTER- sesiunea iulie 2021 (afișat la data: 29.07.2021)

                                                                                                              
CONFIRMAREA LOCULUI Admitere MASTER

Rezultate provizorii ADMITERE MASTER- sesiunea iulie 2021 (afișat la data: 24.07.2021)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:
a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).
Masterate în limba română (CFMAC, IEMA, STAIA) Masterat în limba engleză (SMA)

          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/.

_________________________________________________________________________________________________________
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:
Reglementări:

Metodologie admitere 2021, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
Ghidul admiterii MASTER, septembrie 2021, Universitatea din Oradea
Ghidul admiterii MASTER, iulie 2021, Universitatea din Oradea
Metodologia organizării admiterii la studii de MASTER pentru anul universitar 2021-2022, la Universitatea din Oradea (HS 17/22.04.2021)
Ordinul nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii de licență, de master și de doctorat - cu modificări

Candidați din ETNIA ROMILOR, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere
Candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI - metodologie admitere

Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de master  
se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)