Admitere Licență_iulie și septembrie 2023

  • Studenții care au trecut de la forma de școlarizare ”cu taxă” la forma ”fără taxă” vor transmite/depune, până la data: 09.10.2023, la Secretariatul facultății codul IBAN (formularul de la bancă!) al contului în care urmează să se vireze prima tranșă din taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului (Contul trebuie să fie, obligatoriu, pe numele studentului).
_________________________________________________________________

Admitere Licență_septembrie 2023 

Rezultate finale ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea septembrie 2023 (afișat la data: 22.09.2023)

.................................................................................................

IMPORTANT!!! CONFIRMAREA LOCULUI_ADMITERE LICENȚĂ

Rezultate provizorii ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea septembrie 2023 
(afișat la data: 18.09.2023)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:

a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).


....................................................................................................

          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere ; Declarație studii anterioare


__________________________________________________________________
Admitere Licență_iulie 2023 


Rezultate finale ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea iulie 2023 
(afișat la data: 31.07.2023)


IMPORTANT!!! CONFIRMAREA LOCULUI_ADMITERE LICENȚĂ

Rezultate provizorii ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea iulie 2023 
(afișat la data: 24.07.2023)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:

a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).

..............................................................................................


          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere ; Declarație studii anterioare

_________________________________________________________________________________
Reglementări:

- Regulament admitere 2023, LICENȚĂ, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

- Ghidul admiterii LICENȚĂ, 2023, Universitatea din Oradea

- Regulamentul organizării admiterii la studii de LICENȚĂ la Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2023-2024,  (HS nr. 43/30.03.2023)

- Regulament privind echivalarea și recunoașterea perioadelor de studii în vederea admiterii în an superior

- Regulament admitere români de pretutindeni_2023

- Ordinul nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii de licență, de master și de doctorat - cu modificări

  • Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de licență  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)