Prezentare Generală

Misiunea Departamentului de Mecatronică constă în a genera şi a transfera cunoaştere către societate prin:

 • Formare academică (ciclul I, II), la un înalt nivel de performanţă, a studentului în domeniul mecatronică şi robotică cu scopul satisfacerii nevoii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a individului, dar şi a nevoii de forţă de muncă specializată a societăţii;
 • Cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, răspunzând astfel necesităţii de progres al societăţii româneşti.

Viziunea Departamentului de Mecatronică este de formare a inginerilor cu cunoștințe teoretice și abilități practice, pentru a oferi pietei muncii ingineri si cercetatori de valoare, care sa devina profesioniști in domeniul mecatronicii si roboticii.

Competente dobandite de absolventii de Mecatronica si Robotica (licenta)

Comune

 • Aplicarea cunoştinţelor fundamentale de cultură tehnică generală şi de specialitate pentru rezolvarea problemelor tehnice specifice domeniului Mecatronică și Robotică
 • Elaborarea şi utilizarea schemelor, diagramelor structurale și de funcţionare, a reprezentărilor grafice şi a documentelor tehnice specifice domeniului Mecatronică și Robotică
 • Realizarea de aplicaţii de automatizare locală în mecatronică şi robotică utilizând componente și ansambluri parţiale tipizate și netipizate precum și resurse CAD

Mecatronică

 • Proiectarea, realizarea şi mentenanţa subsistemelor şi componentelor sistemelor mecatronice
 • Proiectarea, realizarea şi mentenanţa subsistemelor de comandă electronică ale sistemelor mecatronice
 • Proiectare asistată, realizare şi mentenanţa sistemelor mecatronice prin integrarea subsistemelor componente (mecanic, electronic, optic, informatic etc.)

Robotică

 • Proiectarea şi realizarea ansamblurilor parţiale din domeniul roboticii prin proiectare asistată 2D şi 3D nivel mediu, dimensionare şi verificare a componentelor, alegere şi verificare a sistemelor de acţionare şi integrare a senzorilor și traductoarelor necesare
 • Proiectarea şi realizarea ansamblului general al roboţilor industriali (RI), sistemelor perirobotice (SPR) sistemelor de alimentare transport, transfer (SATT) şi sistemelor conexe (SC) utilizate în aplicaţii robotizate, implementarea, modelarea asistată 3D şi simularea funcţionării RI, SPR , SATT , SC în aplicaţii specifice realizării diferitelor procese tehnologice
 • Sinteza asistată 3D a ansamblului general al aplicaţiilor industriale robotizate specifice diferitelor procese tehnologice, programarea şi comanda individuală a roboţilor industriali (prin instruire), modelarea comportării prin metoda elementului finit (MEF) a structurilor mecanice (nivel începător) şi aplicarea tehnicilor CAD-CAM şi de prototipare rapidă 3D (nivel incepător)

Competenţe transversale:

 • Îndeplinirea sarcinilor profesionale cu identificare exactă a obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpului de lucru şi termenelor de realizare aferente
 • Executarea responsabilă a unor sarcini de lucru în echipă pluridisciplinară cu asumarea de roluri pe diferite paliere ierarhice
 • Identificarea nevoii de formare continuă şi utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internatională

Competente dobandite de absolventii de master

ADVANCED MECHATRONICS SYSTEMS – MASTER INTERNATIONAL Universitatea din Oradea - Universitatea din Debrecen (in engleza):

Competenţe profesionale:

 • Utilizarea cunoștințelor de bază și de specialitate pentru a rezolva probleme tehnice complexe, specifice domeniului mecatronică.
 • Dezvoltarea și utilizarea de modele specifice de inginerie pentru domeniul Mecatronică;
 • Realizarea de aplicații mecatronice complexe, prin utilizarea practică a sistemelor inteligente și a metodelor avansate de control automat;
 • Proiectarea, simularea, implementarea și întreținerea subsistemelor și sistemelor tehnice complexe specifice mecatronicii;
 • Proiectarea, implementarea și întreținerea subsistemelor electronice, de comanda și control ale sistemelor mecatronice;
 • Proiectarea asistată de calculator, implementarea și întreținerea de sisteme mecatronice complexe prin integrarea componentelor (mecanice, hidraulice, pneumatice, electronice, optice, calculator etc.).

Competenţe transversale: 

 • Îndeplinirea sarcinilor profesionale cu identificare exactă a obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpului de lucru şi termenelor de realizare aferente
 • Executarea responsabilă a unor sarcini de lucru în echipă pluridisciplinară cu asumarea de roluri pe diferite paliere ierarhice
 • Identificarea nevoii de formare continuă şi utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internatională

Colaborari Nationale si Internationale

 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – participarea în parteneriat la diverse programe de cercetare, la conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi seminarii comune, schimburi de experienţă, profesori asociaţi.
 • Universitatea Politehnica din Timişoara – participarea în parteneriat la diverse programe de cercetare, la conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi seminarii comune, schimburi de experienţă, profesori asociaţi.
 • Universitatea Politehnica din Bucureşti – participarea în parteneriat la diverse programe de cercetare, la conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi seminarii comune, schimburi de experienţă.
 • Universitatea “Transilvania” din Braşov – participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi seminarii comune, schimburi de experienţă.
 • Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi- participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice.
 • Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu - participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice.
 • Institutul de Proiectare pentru Automatică (IPA) Cluj-Napoca- parteneriat în contracte de cercetare.
 • Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini Bucureşti - parteneriat în contracte de cercetare, la conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi seminarii comune, schimburi de experienţă.
 • University of Kosice, Slovakia, Department of Production Systems and Robotics - schimb de studenţi şi participări la conferinţe comune, propuneri de Workshop-uri comune.
 • University of Miskolc, Faculty of Mechanical Engineering and Information Science, Department of Materials Handling and Logistics - schimb de cadre didactice şi studenţi, participări la conferinţe comune.
 • Politecnico Di Torino - parteriat în propuneri de contracte de cercetare.
 • Universidad Politécnica de Valencia (Spania)- mobilităţi cadre didactice şi studenţi, participări la conferinţe comune.
 • City University of London, Electrical Engineering Department and Mechanical Engineering Department (UK) - mobilităţi cadre didactice, proiecte comune.
 • University of Cassino, Italy, Laboratorio di Robotica e Meccatronica – mobilităţi de cadre didactice şi studenţi, participări la conferinţe comune.
 • University of Pannonia Veszprem, Ungaria– mobilităţi de cadre didactice.
 • ENSTA Paristech, Cognitive Robotics Lab. – mobilităţi de cadre didactice.
 • Debreceni Egyetem, Ungaria – mobilităţi de cadre didactice şi studenţi, participări la conferinţe comune, proiecte comune.

Concursuri Organizate